Politiattest

Politiattest

Juridisk hjelp

I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige, som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves at studentene legger frem politiattest. Eventuelle merknader på politiattesten kan lede til at studenten blir utestengt fra studiet. For enkelte studier, vil visse typer lovbrudd medføre et absolutt forbud mot utøvelse av yrket. I alle andre tilfeller må det tas en konkret vurdering av om studenten skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksis.

Gangen i en politiattestsak

I de aller fleste tilfeller vil en sak om utestenging grunnet merknader på politiattesten skje før eller i starten av et studie. Det er imidlertid ingenting i veien for at en sak kan oppstå på et senere tidspunkt.

Gangen i en sak om utestenging grunnet merknader på politiattesten varierer fra institusjon til institusjon. Som regel starter saken med at fakultetet eller studieavdelingen innkaller studenten til en samtale, hvor merknadene diskuteres. Dersom universitetet eller høyskolen mener at studenten bør nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksis, sendes saken til klagenemnda.

Klagenemnda kan utestenge en student fra kliniske studier og praksisopplæring, hvor slik deltakelse må anses som uforsvarlig på grunn av den kontakt studenten får med pasienter, brukere, barn eller andre i denne forbindelse. Saken må alltid sendes til behandling i klagenemnda før utestenging kan vedtas, uavhengig av om merknadene på politiattesten medfører et absolutt forbud, eller om de åpner for en skjønnsbasert vurdering. Loven oppstiller ingen særlige regler om lengden på en slik utestenging.

Dersom klagenemnda ender med å utestenge studenten, kan vedtaket påklages innen tre uker. Det er viktig at klagefristen overholdes. Saken sendes da til ny behandling i klagenemnda. Dersom klagenemnda ikke endrer sitt eget vedtak, sendes saken videre til Felles klagenemnd. Felles klagenemnd er en nasjonal klagenemnd, som behandler klager på utestenging som følge av merknader på politiattesten fra alle norske universiteter og høyskoler.

Retten til advokat

Du som student har rett til å la deg representere av en advokat i alle ledd i saksbehandlingen. Fra sak om utestenging er reist, har du dessuten krav på at advokatkostnadene skal dekkes av universitet eller høyskolen. Du skal få tydelig beskjed fra universitetet eller høyskolen når denne retten inntrer. Retten til gratis advokat gjelder fra sak er reist og frem til endelig vedtak foreligger i Felles klagenemnd. En student som er utestengt har rett til å reise sak for tingretten. Universitetet eller høyskolen dekker alle kostnadene knyttet til behandling i tingretten, herunder kostnader til advokat.

Advokat Ruben Haugland har tidligere sittet 5 år i Felles klagenemnd, den nasjonale klagenemnda for behandling av saker om utestenging grunnet merknader på politiattesten. Haugland har lang erfaring i behandling av denne type saker, og har inngående kunnskaper i det aktuelle regelverket. Har du merknader på din politiattest, og ønsker å gå på et studie som stiller krav om fremleggelse av politiattest, vil Haugland kunne tilby deg solid representasjon gjennom hele saken, i tillegg til en unik veiledning gjennom hele prosessen.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat og vurdering av din sak.

Juridiske problemstillinger for studenter

Kontakt oss

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
© Studieadvokatene. Alle rettigheter reservert.