Klage på opptak

Klage på opptak til høyere utdanning

Juridisk hjelp

Opptak til grunnutdanninger ved norske universiteter og høyskoler foregår gjennom Samordna Opptak. Grunnutdanninger er de utdanningene du kan søke på direkte etter videregående opplæring, typisk bachelorgrader, integrerte mastergrader, profesjonsutdanninger og årsstudier.

Opptak til 1 - 2-årige mastergrader, videreutdanninger og grunnutdanninger med spesielle opptakskrav som omfatter ferdigheter eller opptaksprøver, behandles av det aktuelle universitetet eller den aktuelle høyskolen.

I de aller fleste tilfellene er opptakene ganske enkle. Det regnes sammen et snitt av karakterene dine, og eventuelle tilleggspoeng legges til. Enten så har du høy nok poengsum til å komme inn på ønsket utdanning, eller så har du det ikke. Selv om det strengt tatt alltid er mulig å klage dersom du ikke fikk opptak til ønsket utdanning, er det sjelden verd å gjøre det dersom avslaget kun skyldes for lav poengsum.

Det finnes imidlertid en lang rekke tilfeller hvor opptaket er basert på mer enn bare en poengsum. Det kan for eksempel tenkes at karakterene dine fra videregående ikke reflekterer det kunnskapsnivået du faktisk hadde. Da kan det være aktuelt å søke om opptak basert på særskilt vurdering. I et lokalt opptak kan det tenkes at du føler deg forbigått av en annen søker i forbindelse med en opptaksprøve, og at det i den sammenheng er tatt utenforliggende hensyn. Altså at universitetet eller høyskolen har vektlagt andre momenter enn det som er lov. Det finnes dessuten en lang rekke potensielle saksbehandlingsfeil som i verste fall kan lede til at en som skulle ha fått opptak, ikke har fått det.

Gangen i en sak om klage på opptak til høyere utdanning

Gangen i en sak om klage på opptak til høyere utdanning varierer litt, alt etter om det er snakk om opptak til en grunnutdanning eller ikke.

I alle tilfeller starter saken med at det sendes inn en klage til det universitetet eller den høyskolen du ønsker opptak på. Dersom du har søkt opptak flere steder, og er uenig i vurderingen gjort på flere av institusjonene, må du sende én klage til hver av institusjonene. Dette gjelder også ved opptak til grunnutdanninger.

Før du sender inn en klage, bør du be om begrunnelse for den avgjørelsen som er tatt. Det er to grunner til at det alltid er lurt å be om begrunnelse. For det første, kan det hende du ser at vedtaket er korrekt, og bestemmer deg for likevel ikke å klage. For det andre, vil det alltid være lettere å skrive en god klage dersom du har fått begrunnelse først. Det kan dessuten hende at saksbehandler oppdager at det er gjort feil i forbindelse med at begrunnelsen gis, og at feilen rettes opp uten at det i det hele tatt er nødvendig å klage.

Dersom du bestemmer deg for å klage, vil klagen behandles av den eller de institusjonene du har klaget til. Dersom institusjonen mener at det er skjedd en feil i opptaket, vil feilen bli rettet opp. Det at det er gjort en feil betyr imidlertid ikke at du automatisk får tilbud om opptak, men poengsummen din rettes opp, og det vil tas en ny vurdering av om du skulle ha fått plass med den korrekte poengsummen.

Dersom institusjonen mener det ikke er gjort feil i opptaket, vil klagen automatisk videresendes til den aktuelle klagenemnda. For opptak til grunnutdanninger, vil klagen sendes til Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak. For lokale opptak, vil klagen sendes til universitetets eller høyskolens klagenemnd. Klagenemnda fatter endelig vedtak i saken.

Retten til advokat

Du har rett til å la deg representere av advokat i alle trinn av saken. Advokat Ruben Haugland har tidligere sittet 2 år i Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak. Haugland har lang erfaring i behandling av klager på opptak til høyere utdanning, og har inngående kunnskaper i det aktuelle regelverket.

Kostnader til advokat i forbindelse med klage på opptak må som regel dekkes av søkeren sel. Haugland vil ta en grundig vurdering av saken din, og gi deg gode råd om hvorvidt det vil kunne lønne seg å klage eller ikke. Dersom du bestemmer deg for å klage på vedtaket, vil Haugland kunne tilby deg solid representasjon gjennom hele saken, i tillegg til en unik veiledning gjennom hele prosessen.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat og vurdering av din sak.

Juridiske problemstillinger for studenter

Kontakt oss

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
© Studieadvokatene. Alle rettigheter reservert.